Gå til sidens hovedinnhold

Pendeleffekten i norsk politikk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er bare å gratulere venstresiden av norsk politikk med et godt valgresultat, og jeg må skynde meg å legge til at jeg for egen del har stor tiltro til at Senterpartiet klarer å få gjennomslag for mange av sakene som vi som støtter partiet brenner for.

En ting skal man dog være varsom med, og det er å la venstresiden få for mye styring med den politiske kursen til den nye regjeringskonstellasjonen. For er det en ting som er helt sikkert, og som regnes nærmest som en naturlov i norsk politikk, så er det at for sterk vekt av ytterpunkter i politikken vil medføre at pendelen svinger ved neste korsvei.

Dette har vi sett gang på gang nå på 2000-tallet. Etter åtte år med rødgrønt styre, svingte pendelen i 2013 slik at det ga flertall for en borgerlig regjering, med FrP i regjering. Heldigvis valgte de å trekke seg da de så at de fikk større medlemsoppslutning i opposisjon. Med KrF og Venstre i den nye regjeringen stabiliserte det seg, og det ble på mange områder ført en ansvarlig og god politikk, med stø kurs.

Når det kommer til ytre høyre så fikk nok disse en viss forhåpning i og med at politikken her i landet i 2013 ble tatt i en mer borgerlig retning. Det er fra før godt kjent at over åtti prosent av grupperingene på ytre høyre fløy er Israel-venner, til dels med en sterk kristen undertone, hvorfra vi ser at spesielt hatet mot Islam er sterkt angjeldende. Mens resten av verden opplever en oppblomstring på ytterste høyre, så fikk vi ikke denne kraftige økningen her i landet, nettopp på grunn av at vi hadde en borgerlig-sentrumsregjering, selv om denne regjeringen ikke førte noen spesielt restriktiv innvandringspolitikk, særskilt etter at FrP valgte å forlate regjeringen.

Annerledes blir det hvis venstresiden, ved Rødt og SV nå får for mye makt i norsk politikk. Da vil vi se en sterk oppblomstring på ytterste høyre fløy, muligens også med aksjonsrettede attributter. Forhåpentligvis vil vi aldri noen gang igjen oppleve terror slik som den fortonet seg 22. juli 2011. Men at det kan komme separate enkeltpersoners aksjoner tror jeg nok at vi ikke helt kan utelukke i framtiden, spesielt ikke med en sterk vridning av politikken mot venstre

Tilbake til essensen i dette innlegget. Som sagt så vil et sterkt sentrumsinnslag i norsk politikk være en stabilisator mot ytterfløyene i norsk politikk. Politikk uten de helt store reformene vil være det beste i det lange løp. En politikk som trygger folk, en retning der ingen grupper i samfunnet skal «tas». Vi trenger verdiskapning, og vi trenger arbeidsplasser. Vi behøver helt enkelt at vi står sammen i kampen mot utfordringene som garantert vil komme. Et trygt og forutsigbart samfunn, hvor ting fungerer tilnærmet optimalt.

Jeg håper at Støre og AP tar dette med i beregningen når de nå skal danne en rødgrønn regjering. La oss unngå at ytterfløyene i norsk politikk får et kraftig oppsving ved neste korsvei. Det gjør vi best ved ikke å implementere partier som befinner seg for langt ut på sidene av det politiske bildet. Gjør vi det, så slår det tilbake med fullt monn ved neste anledning.

Sammensetningen av den nye regjeringen og graden av påvirkning på den gjeldende politiske kursen fra Rødt og til dels SV er således langt på vei bestemmende for om ytre høyre får et kraftig oppsving i årene som kommer. Sunn fornuft og framtidsinnsikt er to viktige ingredienser når den nye kursen nå skal settes, for å få til et stabilt og inkluderende samfunn også etter stortingsvalget om åtte år, da pendelen erfaringsvis har en tendens til å slå kraftig tilbake.

Sammensetningen av den nye regjeringen og graden av påvirkning på den gjeldende politiske kursen fra Rødt og til dels SV er således langt på vei bestemmende om ytre høyre får et kraftig oppsving de neste årene.

Sunn fornuft og framtidsinnsikt er to viktige ingredienser når den nye kursen nå skal settes, for å få til et stabilt og inkluderende samfunn også etter stortingsvalget om åtte år, da pendelen erfaringsvis har en tendens til å slå kraftig tilbake.

Kommentarer til denne saken