10.-klassingen ved Vardal ungdomsskole er ærlig på at hun strever med matte. Men takket være et nytt digitalt læremiddel, BrettMatte, har faget blitt langt mer lystbetont. Nå gjør hun mange av matteoppgavene på pc. Da får hun straks beskjed om hun har svart rett eller galt. Alle sentrale mattebegreper er dessuten forklart. Og hvis hun står fast, kan hun se en liten animasjonsfilm som viser framgangsmåten.

Sarah Cathrine er slett ikke den eneste eleven ved Vardal ungdomsskole som har stor nytte av det nye digitale pedagogiske verktøyet i mattefaget.

Bruker pc-en i mattetimen

– Jeg synes matten begynte å bli vanskelig allerede i 7. klasse. Resultatene ble deretter, sier Elliot Wiker. Men på slutten av 9. klasse fikk han lov til å hente datamaskinen i mattetimen og jobbe med Brettmatte. Da ble regneoperasjonene lettere å skjønne.

Elliot har fortsatt mange hull i mattekunnskapen fra barneskolen, men de prøver han å tette. Nå jobber han både med Brettmatten på fritida og i en del av mattetimene på skolen.

– Skulle du ønske at du hadde fått begynne med Brettmatte tidligere?

– Ja, men det var mye min skyld at det gikk så lang tid, for jeg gadd ikke å si fra, svarer Elliot.

Nå som han er avgangselev på ungdomsskolen er motivasjonen for å ta igjen det tapte større enn på lenge. Og da er Brettmatten et nyttig verktøy. Elevene har også fått tilbud om et annet nettbasert læremiddel i mattefaget i år, nemlig Kikora. I likhet med Brettmatte gir Kikora også elevene direkte tilbakemelding på alt de gjør gjennom hele utregningen, linje for linje, uansett hvilke løsningsstrategi de benytter. Men både Sarah og Elliot liker Brettmatte enda bedre, fordi oppgavene der er brutt ned i enda mindre deler.

Koding med kidsa

Koding kan være gøy, utfordrende og utviklende for barn i alle aldre. På nettsiden scratch.mit.edu kan lærere finne ut hvordan de kan sette i gang enkle kodeprosjekter med elevene ved hjelp av grafisk koding.

I kodespråket Scratch kan man programmere sine egne spill, animasjoner og fortellinger- og vise dem fram på nettet hvis man vil. Scratch er et grafisk programmeringsspråk som er laget for at barn og unge skal kunne lære å programmere. Man jobber med blokker som settes sammen, heller enn å skrive tekst.

Utfordrende mattepensum

– Mattepensum på 10. trinn er utfordrende, bekrefter Tina Lilleby Westlie, kontaktlærer på 10. trinn ved Vardal ungdomsskole. Hun skjønner godt at mange elever sliter med faget. Det er også grunnen til at hun og en av de andre lærerne ved Vardal ungdomsskole, Randi Aaseth, har bidratt aktivt til utviklingen av Brettmatte sammen med produsenten, Kunnskap.no (ekstern kilde). Takket være deres medvirkning, får skolen bruke programmet gratis. Men hun vet ikke hvor mange av mattelærerne på skolen som faktisk bruker det digitale læremiddelet.

– Hvis vi hadde hatt en pc til hver av elevene, ville vi nok brukt digitale læremidler enda mer, men per i dag har vi bare om lag 60 pc-er til 120 elever på 10. trinn. Mange av de 60 pc-ene er dessuten modne for utskifting, påpeker Lilleby Westli.

Inspiration Maps

Inspiration Maps er en tankekart-app for iPad, pc og mac. Det kan være hensiktsmessig å ta i bruk tankekart i læringsarbeid i alle fag og på alle nivåer for å styrke læringsarbeidet. Et tankekart er en måte å strukturere informasjon. Appen passer for alle elever. Den møter også elever med lese- og skrivevansker og oppmerksomhetsvansker på en bedre måte enn mange andre tankekart-apper, blant annet fordi man kan lage lydnotater i stedet for å skrive. Man kan også sette inn bilder og videoer.

– Å jobbe med struktureringsstrategier er noe av det smarteste man kan gjøre for å få økt læringsutbytte, sier Bjørgulv Høigaard ved Statped.

Gratis konferanse på Gjøvik

20. november er hun og Aaseth invitert til å dele sine erfaringer med Brettmatte på en stor konferanse som Statped arrangerer på Quality Hotel Strand i Gjøvik. Hensikten med konferansen er nettopp å inspirere lærere på grunnskoletrinnet med flere til å ta i bruk nye digitale pedagogiske verktøy i undervisningen.

– 170 deltakere er påmeldt så langt, men vi har plass til enda flere, sier Bente Moen Kristiansen, seniorrådgiver ved Statped. Hun frister med mange spennende foredrag. Et av trekkplastrene på konferansen blir høgskolelektor Ellen Romstad fra Høgskolen i Østfold. Hun har over 16.000 følgere på Facebook-kontoen «L1s skoleapper og litt til». Videre blir det mange workshops med presentasjon av ulike digitale pedagogiske verktøy, slik som Brettmatte, Inspiration Maps, Book Creator og nettsiden Scratch.mot.edu, med mer.

Book Creator

Book Creator er en verktøy-app for å lage egne elektroniske bøker. Det kan være aktuelt for de fleste temaer i skolen, og kan brukes både av elever og lærere. Appen kan brukes fra barnehage til videregående nivå.

Man har mulighet for å legge inn både bilde, video, tekst, tale, musikk og hyperlenker. Appen er utviklet av www.redjumper.net

(Kilde: Bente Moen Kristiansen, Statped)

Altfor store ulikheter

– Konferansen er gratis, takket være støtte fra Utdanningsdirektoratet. Målgruppen er ikke minst lærere i grunnskolen som ønsker gode tips om hvordan de bruker digitale læremidler i undervisningen, sier Kristiansen.

Hun understreker at konferansen er like mye beregnet på nybegynnere som viderekomne i den digitale verdenen. Her er det mange go`biter å hente for alle!

Vi vil legge til rette for at digitale verktøy kommer alle barn til gode. I dag er det altfor stor forskjell fra skole til skole og fra klasserom til klasserom, konkluderer seniorrådgiveren i Statped på Gjøvik.