– Dette er en svært alvorlig situasjon. Villreinjakta fortsetter, men det er nå ekstra viktig at jegere i alle villreinområder tar prøver av felte dyr og sender disse inn for analyse, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Det er den smittsomme varianten av skrantesjuke som er påvist. Dette er første gang denne varianten av skrantesjuke er funnet utenfor Nordfjella.

Miljødirektoratet er nå i tett dialog med Mattilsynet om videre håndtering av situasjonen. Arbeidet ledes av Mattilsynet.

I en pressemelding fra Mattilsynet framgår det at det er påvist skrantesjuke (CWD) på en villreinbukk skutt under jakt på Hardangervidda. Det er første gang den klassiske, og smittsomme, varianten av skrantesjuke er funnet utenfor Nordfjella.

Varslet torsdag

Mattilsynet ble varslet av Veterinærinstituttet om påvisningen torsdag kveld.

– Dette er alvorlig for den norske villreinbestanden, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Etter skrantesjuke første gang ble påvist i Norge i 2016, har norske myndigheter hatt et ambisiøst mål om å bli kvitt denne alvorlige dyresykdommen.

– Siden 2016 har det blitt lagt ned en omfattende innsats av myndigheter, jegere, bønder, villreinforvaltning og mange andre for å hindre videre spredning av skrantesjuke. Dette gjør vi for å sikre friske bestander av villrein og andre hjortedyr i framtiden, sier Godal.

Påvist for første gang utenfor Norefjella

Det er ikke kjent hvordan reinsdyret har blitt smittet, altså om smitten har spredt seg fra Nordfjella eller om reinsdyret har blitt smittet på annet vis. Sykdommen er dødelig for dyr, men har ikke blitt påvist hos mennesker. Det er svært liten risiko for at sykdommen skal smitte til mennesker, men for å være på den sikre siden, godkjenner Mattilsynet ikke at kjøtt fra dyr som tester positivt skal spises.

– Vi forstår at mange jegere og andre nå blir bekymret. Årets jakt er godt i gang og i denne situasjonen er det ekstra viktig at jegerne fortsetter den utrolig viktige jobben de gjør med å sende inn prøver, slik at vi får mer kunnskap om situasjonen på Hardangervidda, sier Godal.

Viktig informasjon til jegere på Hardangervidda

Jegere på Hardangervidda må notere posisjonen på fellingssteder, slik at Mattilsynet kan spore slakterester, dersom det viser seg at dyret er smittet. Jegerne må også være flinke til å grave eller stene ned slakterestene.

Dersom dyret viser seg å være smittet, vil Mattilsynet kontakte jeger. Mattilsynet vil komme tilbake med mer informasjon til jegere i dette området.

Hva skjer framover?

Mattilsynet har vært i kontakt med jegeren som har skutt bukken. Medarbeidere fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, ved Statens Naturoppsyn, er på vei ut til slakteplassen som ligger sentralt, sør på Hardangervidda i Vinje kommune, for å hente inn rester av dyret. Det er viktig å fjerne alle restene fra dyret som kan inneholde smitte.

I Nordfjella ble hele villreinstammen avlivet for å hindre utbredelse av den smittsomme sykdommen.

– Når vi nå har oppdaget et tilfelle utenfor Nordfjella, er situasjonen en annen, og vi må vurdere hvilke tiltak som skal gjøres framover, sier Godal.

Jegere bidrar til et omfattende kartleggingsprogram

Siden 2016 har det blitt analysert over 100 000 prøver av hjortedyr, uten funn av denne varianten utenfor Nordfjella. Det har blitt analysert over 3 500 prøver fra Hardangervidda, 518 så langt fra årets jakt.

– Det er for tidlig å si hvordan funnet vil påvirke strategien for bekjempelse av sykdommen, men ønsket om å sikre friske bestander av villrein og andre hjortedyr i framtiden står fast, sier Ingunn Midttun Godal.

Da skrantesjuke ble oppdaget i Norge i 2016, var det det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Siden den gang har det blitt bygget opp mye kunnskap og kompetanse om sykdommen i Norge. Denne kompetansen og kunnskapen er svært viktig for den videre håndteringen av sykdommen.

Om skrantesjuke

Det er avdekket minst to typer skrantesjuke-prioner i Norge. Hos villrein har sjukdommen opptrådt smittsomt (klassisk skrantesjuke) i motsetning til sju tilfeller hos elg og én hjort hvor den trolig har oppstått spontant hos eldre dyr (atypisk skrantesjuke). Denne varianten anses som ikke smittsom mellom dyr. Skrantesjuke er en dødelig prionsykdom for hjortedyr, men er aldri påvist hos mennesker.

Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.