Toten/Gjøvik Nei til EU sendte ut et leserbrev som ble offentliggjort i Oppland Arbeiderblad, med den tittelen som står ovenfor. Vi regnet ikke med at alle som er for EU og EØS-avtalen skulle svare, men vi hadde i alle fall regnet med at de som er mot avtalen (Rødt, SV, og SP) skulle gripe sjansen til å snakke om hvordan EØS-avtalen påvirker kommune og fylkesstyrene sitt handlingsrom. Det gjorde de ikke. De ville nok ikke ha en debatt, som avdekket en stor elefant i rommene rundt omkring.

Her er fasiten: halvparten av sakene i kommunestyrer og fylkesting er berørt av EU eller EØS. Det viser en rapport fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Oslo Met. Forskere har kartlagt sakslistene fra et representativt utvalg kommunestyre-, og fylkestingsmøter i 2017. De finner at om lag halvparten er berørt av EU/EØS, enten politisk, juridisk eller begge deler.

EØS-avtalen innebærer av Norge overtar EU-regler for det indre marked og gjennomfører dem på samme måte som EU-landene. EU-regelverket setter også rammer for framgangsmåter, arbeidsprosess, medvirkning og organisering av arbeidet med gjennomføringen. Undersøkelsen viser at EU setter rammer for organisering av arbeidet på lokalt og regionalt nivå. Det er ikke bare en elefant, det er en stor flokk.

At oppslutningen til valgdeltakelse er under 60 prosent er ikke noe å undre seg over. Svært mange av disse veit at det politikerne lover i valg svært sjelden kan bli gjennomført. Ikke fordi de ikke vil, men fordi veien er stengt av at staten ikke innfrir det det koset å utføre velferdstiltak og elefanten i rommet; EØS-avtalen.

Et sitat fra markedsliberalist Jens Stoltenbergs bok «Min historie» fra 2016 skriver han følgende «EØS-avtalen har vært en trojansk hest inn i strukturkonservatisme. Avtalen har tvunget oss til å gjennomføre omstillinger det ellers ikke hadde vært mulig å få tilslutninger til». Mer er det vel ikke å tilføye

For de som vil få mer info om dette, så kan dere komme på et møte vi skal arrangere på Samfundet 10. oktober. Foreleser er Fanny Voldnes. Spesialrådgiver i Kommunekonsult og Fagforbundet.