Hver vinter kollapser flere hus og hytter på grunn av snømengder på taket, det kan fort bli dyrt.

– Det er huseiers ansvar å sikre bygningen og man er pålagt å jevnlig fjerne snø fra tak, vegger og terrasser. Skulle bygningen bli skadet på grunn av snø kan det indikere uaktsomhet, noe som igjen kan bety avkortning ved en eventuell forsikringserstatning, sier Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring.

Med mye snø på taket er det ikke uvanlig å høre knirk og smell i konstruksjonen. I tillegg kan du oppleve at dører og vinduer går tregt. Dette er tydelige tegn på stor belastning på taket.

- Når du måker taket bør det gjøres slik at takflatene hele tiden har mest mulig jevn belastning. Ikke måk kun en side av huset først. Dette gir skjev belastning og er mer kritisk enn en jevnere fordelt belastning. La det i tillegg gjerne være igjen et tynt lag med snø på taket så skader du ikke taktekningen, sier Opedal.

Hvor mye tåler egentlig taket?

Mange er ikke klar over hvor mye eller lite snø taket deres egentlig tåler. SINTEF Byggforsk har sammen med Direktoratet for byggkvalitet laget noen regler.

For hus bygget mellom 1950 og 1979 tåler konstruksjonen vanligvis inntil 50 centimeter tørr, gammel snø eller 40 centimeter våt snø på taket. En kritisk snømengde for lette takkostruksjoner er rundt 150 kilo per kvadratmeter. Tunge tak tåler gjerne noe mer.

For hus bygget etter 1980 er forholdet endret, da disse normalt sett tåler mer. En kritisk snømengde varierer her mellom 150 og 350 kilo per kvadratmeter. Tåler taket ditt for eksempel 250 kilo per kvadratmeter, betyr det 80 centimeter tørr, gammel snø eller 60 centimeter våt snø.

- Det er verdt å minne om at skulle situasjonen være slik at du ikke kan måke selv, er du likevel pålagt å finne andre som kan gjøre det for deg, avslutter Opedal.