Skjærtorsdag

Kl. 10:10 - Andakt fra Ås kirke v/Dagfinn Folleraas, musiker Liv Ingunn Nygård Ødegaard og Jan Richard Aas. Tema "Håp". Sendes på www.radiototen.no

Kl. 13:00 - Engehaugen kirke, Gudstjeneste v/sokneprest Jens Reidar Antonsen. Musikk: lokale sangere og organist Christian Jordfald Sporild.

Randsfjord kirke, Gudstjeneste/Musikkandakt. Sendes også av avisa Hadeland.

Andakt på tegnspråk med diakon Janne Alvilde Arntzen i Kolbu menighet. Overføres på facebooksiden til Den norske kirke.

Kl. 19:00 - Øye stavkyrkje, gudsteneste v/sokneprest Laugaland. Musikk: Linn Marie Haram. Klokkeringing frå Heensåsen kl. 18:55.

Langfredag

Kl. 10:10 - Lesning fra Raufoss kirke v/Torill Teien, musikk: Sindre Hovland. Tema "Jesu lidelseshistorie". Sendes på www.radiototen.no

Kl. 12:00 - Øye stavkyrkje, Pasjonsgudsteneste v/sokneprest Laugaland. Tekstlesing: Ragnhild Lund. Musikk: Linn Marie Haram.

Kl. 13:00 - Seegård kirke, Gudstjeneste v/Haraldur Örn Gunnarson. Musikk: lokale sangere og organist Inger Schiager

Lunner kirke, Gudstjeneste/musikkandakt. Sendes også av avisa Hadeland.

Andakt fra Bagn kyrkje, med prest Signe Kvåle, Kantor Anders Løberg, kirketjener, Tore Bergli og tekstlesere: Toril Grønhaug, Ole Fønhus og Liv Barbro Veimodet Kirkene i Sør-Aurdal


Påskeaften

Kl. 10:10 - Andakt fra Ås kirke v/Solveig H. Tusvik, piano Sindre Hovland og Vilde G Thaule. Tema «Guds allerede, men ennå ikke». Sendes på www.radiototen.no

Kl. 23:00 - Øye stavkyrkje, Påskenattsmesse v/sokneprest Laugaland. Musikk: Linn Marie Haram. Klokkar: Solveig Heimlid. Klokkeringing frå Heensåsen kyrkje kl. 22:55.


1. påskedag

Kl. 10:10 - Andakt fra Ås kirke v/Dagfinn Folleraas, Musikk v/ Sindre Hovland og Margrethe Vang Nedregaard. Tema "Påskemorgen". Sendes på www.radiototen.no

Kl. 11:00 - Øye stavkyrkje, Høgtidsgudsteneste v/sokneprest Laugaland. Musikk Linn Marie Haram. Klokkar: Helge Lajord. Klokkeringing frå Vang kyrkje kl 10:55.

Kl. 13:00 - Gjøvik kirke, Gudstjeneste v/sokneprest Ole Jacob Nyhus. Musikk: kirkemusiker Marit Tøndel Bodsberg med forsangergruppe, og kantor Vidar Fredheim.

Mariakirken på Granavollen, Gudstjeneste/musikkandakt. Sendes også av avisa Hadeland.

Andakt fra Bagn kyrkje, med prest Signe Kvåle, Kantor Anders Løberg, kirketjener, Tore Bergli og tekstlesere: Toril Grønhaug, Ole Fønhus og Liv Barbro Veimodet.

2. påskedag

Kl. 10:10 - Andakt i Eina kirke v/Berit Rinde og musiker Liv Ingunn Nygård Ødeaard. Sendes på www.radiototen.no