Pasientvertene viser vei på sykehuset: – Det er hyggelig å kunne yte omsorg

Mandag var de første pasientvertene i gang på sykehuset i Gjøvik. De skal veilede pasientene - en jobb de gjør på dugnad.