Pasientombudet om brudd på taushetsplikt: – Sykehuset må ta grep

Pasient- og brukerombudet i Innlandet reagerer skarpt på pasienthistorier om at helsepersonell ved Reinsvoll sykehus bryter taushetsplikten.