Pasient døde etter feilmedisinering på sykehjem

Sykehjemmet oppdaget for sent at den eldre pasienten hadde fått cellegift-tabletter daglig i stedet for en gang i uken.