Gå til sidens hovedinnhold

Partiet Sentrum etablerer seg i Innlandet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Partiet Sentrum er nå under etablering, og den 13. februar stiftes fylkeslag for Innlandet. Til høstens stortingsvalg blir det liste både i Oppland og Hedmark.

Sentrum er et blokkuavhengig, livssynsåpent sentrumsparti som bygger politikken på FNs menneskerettighetserklæring og de 17 bærekraftsmålene.

Partiet vil ha et helhetlig syn på samfunnet, med tyngde på sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Partiets hovedsak vil være kampen mot utenforskap i alle dets former. Velferdssamfunnet forvitrer hvis det ikke gjøres mer for å inkludere alle som i dag faller utenfor av ulike grunner.

Partiet vil stå for anstendig politisk debatt, anstendig arbeidsliv, og en anstendig behandling av flyktninger og asylsøkere. Vi vil motarbeide ekstremisme og polarisering. Vi ønsker et regjeringsskifte ved høstens stortingsvalg.

Arbeid med partiprogram har foregått i grupper siden i høst, og samordnes nå av en programkomite. Endelig program vedtas på landsmøtet den 8, mai, som blir starten på valgkampen.

Advokat Geir Lippestad er leder av partiet. Her er et lite avsnitt fra en kronikk han skrev i Aftenposten, og som forteller hvilke verdier partiet står for: «Hva gjør det med livsgnisten til en eldre person å bli del av en bølge som velter innover oss? Hva gjør det med ungdommer som sliter med å komme inn på skole eller i jobb. Er det noen som regner på kostnaden av å føle seg mislykket? Hvordan kan vi forvente at mennesker skal være motiverte til å delta i samfunnet når de samtidig får høre at de ikke er norske?»

Undertegnede har utgjort kjernen i en arbeidsgruppe som har forberedt etableringen av Sentrum Innlandet. Vi oppfordrer andre til å bli med. På nettsiden partietsentrum.no vil dere finne det som så langt er vedtatt av verdier og politikk, og hvordan du kan bli med. Sentrum Innlandet har også egen facebookside.

Mange vil synes det er nok antall partier i Norge, men det er bare velgerne som kan avgjøre hvem som skal få innflytelse. Stifterne av Sentrum har dels bakgrunn fra andre partier – som Ap, KrF, Venstre og MDG. Lokalt også fra Sp og Frp. Men mange har ikke tidligere deltatt i politikk. Nå har du sjansen til å være med i formingen av et parti som kan favne en bred koalisjon i midten av politikken.

Kommentarer til denne saken