4. februar er Verdens kreftdag. I år ønsker vi å bruke dagen til å takke deg som er pårørende. Dere er uvurderlige. Mange av dere står i ekstremt tøffe situasjoner nå i forbindelse med pandemien. Vit at du er ikke alene. Vi er her for deg. Din innsats betyr så mye! Tusen takk for alt du gjør.

Omtrent 800.000 personer er pårørende i Norge i dag. Mennesker som døgnet rundt gjør sitt beste for sine kjære og ofte setter egne liv på pause. De lytter. De bryr seg. De ordner opp. Denne ulønnede innsatsen utgjør 136.000 årsverk i Norge. Det er nesten like mange årsverk som de kommunale omsorgstjenestene her i landet.

Pårørende er ofte en av de viktigste ressursene for kreftpasienter. I Innlandet er det om lag 25.000 personer som har eller har hatt kreft, og i 2019 var det i underkant 3000 nye tilfeller. Forskning viser at pårørendes innsats er viktig for kreftomsorgen. Helsepersonell sier at tett samarbeid med pårørende gjør behandlingen og helsetjenestene både bedre og mer presise. Pårørende selv opplever mange positive sider ved å hjelpe. Det føles meningsfullt og godt. Mange kjenner at de mestrer hverdagen bedre når de kan bidra og være involvert.

Men det koster. Du gjør alt fra praktiske gjøremål, er «helsearbeider» og blir kontaktperson til helsevesenet. For mange skal i tillegg det «vanlige» livet, med jobb og familie gå sin gang.

Mange må sykmelde seg på grunn av at totalbelastningen blir for stor. I dag kan du ikke bli sykmeldt fordi du er pårørende. Legene må bruke andre diagnoser, som for eksempel «psykisk lidelse». Det er både feil og misvisende. Å være pårørende er ingen sykdom, samt at det kan få store konsekvenser for framtidige arbeidssituasjoner og forsikringer. Kreftforeningen jobber derfor for en lovendring som gjør det mulig å bli «sykemeldt» på bakgrunn av annens sykdom og ikke egen, og hvor man som pårørende får pårørendepenger i stedet for «vanlige» sykepenger.

Å være pårørende og etterlatt, koster mest av alt tid, krefter og omsorg. Mange kjenner seg alene med de ekstra oppgavene, bekymringene, sorgen og følelsene.

Når vi spør pårørende kommer det tydelig fram at de har flere behov som ikke ble ivaretatt. Spesielt stort behov er det for er informasjon og å treffe andre som har opplevd noe av det samme.

Kreftforeningen og pasientforeningene jobber for flere tilbud for pårørende og etterlatte. Vi jobber for at du som pårørende skal få den anerkjennelsen du fortjener. At du som pårørende har det bra og blir tatt vare på. Det er nødvendig for både for deg og den som er syk. Kreft tar ikke pause, og ingen skal møte kreft alene.