Parkeringsproblemer i Parkvegen

Parkvegen er et populært sted å sette fra seg bilen for de av byens borgere som skal kose seg i friluftsområdene rundt Hovdetoppen, problemet er bare at det ikke er lov.