Paragliderulykken: – Han så ut til å nøle

Øyenvitner som så paragliderflyveren før han tok av, beskriver at han så ut til å nøle.