Men hun minner om at hytteeiere og turgåere aldri bør hente drikkevann direkte fra Mjøsa, og nå er det grunn til å være ekstra varsom.

Etter brannen ved Skreia renseanlegg i desember er det kontinuerlig utslipp av urenset kloakk i Mjøsa.

– Hvordan dette vil spre seg og påvirke vannkvaliteten i Mjøsa vet man ikke helt. Men husstander og fritidsboliger med private drikkevannsanlegg som henter vann direkte fra Mjøsa må være ekstra oppmerksomme på fare for forurensning, understreker Berg.

Hun oppfordrer publikum å henvende seg til Mattilsynet for råd.

Fuglem Berg påpeker at forekomsten av bakterier øker sterkt desto nærmere utslippet man kommer.

– Siden Gjøvik ligger såpass langt oppstrøms for kilden, anser vi faren for forurensning her som liten. Men dersom det skulle oppstå kraftig vind eller andre forhold som påvirker strømninger i vannet, kan vi ikke garantere at bakterieforekomsten herover også blir påvirket, sier hun.

Kommuneoverlegen opplyser at Gjøvik kommunes vannverk følger kvaliteten på vannet fra Mjøsa tett og at de ikke har sett noen økning i forurensning i sitt inntak.

– Vannet går gjennom flere renseprosesser før det sendes ut til abonnentene som drikkevann. Det er ingen grunn til bekymring for vannkvaliteten fra Gjøvik vannverk, konkluderer hun.