Gå til sidens hovedinnhold

På tide med mer heltid

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Redaktør i ANB, Kjell Werner skriver i en kommentar i OA 14. august at det er på tide med mer heltid, noe det ikke er vanskelig å være enig i. Dette er en problemstilling som har vart over tid, blitt snakket mye om men ikke tatt nok på alvor!
Jeg har selv vært leder i helsevesenet og erfart alle utfordringene det er for å få en turnus til å gå opp, særlig i helgene, og var glad for at noen ønsket å jobbe redusert. Men problemet må løses på en annen måte enn å tilby små stillingsbrøker,
Deltidskulturen fører med seg mange negative sider for både arbeidstaker og de som skal motta tjenestene. For det første kan ingen leve av en 20 - 50% stilling, og da kommer «jakten på vakter» Det betyr uforutsigbarhet for den enkelte deltidsarbeidet, både når det gjelder å planlegge sitt eget liv, og når det gjelder økonomien.
Det medfører og at tjenestemottakeren må forholde seg til svært mange ulike personer, noe som er slitsomt og kan skape utrygghet. Jeg våger påstå at kvalitet henger sammen med heltid og at økt sykefravær må og sees i sammenheng med deltidskulturen.
Jeg har nettopp deltatt under Arendalsuka hvor denne problematikken var tema på flere av debattene. Ordføreren i Bergen (Ap) var klinkende klar på at vi måtte slutte å snakke om «frivillig deltid»
Werner skriver i sitt innlegg at det økte fokuset på å løse deltidskrisen vil bli fulgt med argusøyne av fagbevegelsen, og det er her han bommer! Dette er ikke noe politikerne skal løse alene og fagbevegelsen skal sitte på sidelinja og følge med. For å lykkes med dette arbeidet vil det betinge et forpliktende trepartssamarbeid mellom de tillitsvalgte, ledelsen og politikere. De må sette seg sammen, sette klare mål,og finne tiltak som monner! Her må det jobbes systematisk og langsiktig. Det vil være klokt å ta kontakt med kommuner som har lykkes med dette, som for eksempel Bergen og Bodø, og sikkert mange flere!
Dette handler og om likestilling – Jeg tror få menn vil godta en 20-50% stilling, og det er lite deltidsstillinger i de mannsdominerte bedriftene i industrien som jobber turnus, her kan vi sikkert få noe tips. Kanskje vi og må tenke turnus på en annen måte enn vi har gjort de siste 40 årene.
«Arbeid til alle og ei lønn og leve av» er et godt slagord, og da må vi komme deltidsproblematikken til livs. Heltid, kvalitet og redusert sykefravær henger sammen. Dette skal vi få til – og det vil koste!

Kommentarer til denne saken