12 Mai er den internasjonale sykepleierdagen, og jeg er så heldig å møte mange flotte sykepleiere i min hverdag som tillitsvalgt for NSF. Jeg møter i all hovedsak sykepleiere som jobber innen psykisk helse og rus, og det som oftest slår meg er hvilken spesialisert kompetanse de sitter på. De innehar egenskaper, kunnskaper og ferdigheter som er livsnødvendig for pasienter, pårørende og ikke minst for samfunnet. Dette er fagpersoner som bruker sin spesialiserte kompetanse daglig til å styrke, ivareta og til å redde liv. Sykepleierne skjermer, beskytter, gir omsorg, styrker, utfordrer og ivaretar pasientene og deres nærmeste, i sykehus, i poliklinikk men også i deres eget hjem. De har kompetanse, evner og ferdigheter til å møte psykiske lidelser og rus i alle former, alt fra livskriser, alvorlig sykdom og normale opp- og nedturer i livet.

Pandemien har satt ett ekstra fokus på psykisk helse og rus, og har gitt nye utfordringer. Sykepleiernes kompetanse er en essensiell del av løsningen på disse utfordringene. Men dette krever flere heltidsstillinger, bedre arbeidsvilkår, lønnsbetingelser, inkludering i beslutningsprosesser, tid til kompetanseheving og en anerkjennelse av deres spesialiserte kompetanse.

Årets tema på den internasjonale sykepleierdagen er sykepleie og teknologi. Det er vanskelig å måle resultater i psykiatrien, noe forskning og erfaringer nå gir håp om at teknologien vil kunne avhjelpe oss med. Apper og systemer for egenrapportering, medisinoppfølging og tilbakemelding på framgang og opplevd effekt av terapi vil forhåpentligvis gjøre hverdagen til både pasientene og sykepleierne mer håndterbar og på sikt gi pasienten ett bedre tilbud. Sykepleierne trenger mer tid til å bygge på og ivareta relasjonen til pasient og pårørende, som jo er grunnlaget for psykisk helsehjelp.

Det er på tide å hylle sykepleierne med noe mer enn klapping og på tide å anerkjenne at det ikke er varme hender men spesialisert kompetanse det handler om.

Både psykisk lidelse og helseskadelig rusbruk har en høy pris, investering i sykepleiere lønner seg. Vi trenger en livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse.

Vi trenger et sykepleierløft nå.

Gratulerer med sykepleierdagen!