Jeg har noen ganger blitt beskyldt for å være lokalpatriot når man diskuterer sykehusstrukturen i Innlandet. Slår du opp i ordboken, finner du følgende definisjon: «person som er svært interessert i og stolt av sitt hjemsted». Ikke noe galt i det, men jeg sliter litt med å få dette til å passe inn i sykehusdiskusjonen. Jeg har uttalt meg for et Mjøssykehus, enten den blir plassert her eller der. Dessuten er ikke Moelv mitt hjemsted, selv om jeg tilfeldigvis bor der i dag.

Jeg har noen ganger tatt utgangspunkt i min egen helse. Jeg har hatt hjerneslag, nyresvikt, kreft og seks hjerteinfarkt. Mitt nærsykehus har vært Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum alt etter kroppsdelen som var problemet, til tross for at jeg har bodd i Ringsaker hele tiden. Da jeg hadde kreft måtte jeg forholde meg til tre sykehus for samme sykdom. Noen har opplevd nåværende sykehusstruktur mer slitsom enn meg. Derfor har jeg gått inn for en samling av alle våre spesialiserte tjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt sykehus, Mjøssykehuset. Men ikke nok med det. Jeg går inn for videreutvikling av lokale og prehospitale tjenester skal sørge for at sykehuset er til stede for pasienter i hele Innlandet.

Da Høie var helseminister, ikke mer enn ett år siden, inviterte han kommunene i Innlandet til en høring om sykehusstruktur. Den gangen ville ordfører Einar Busterud og Hamar ha Mjøssykehus. Åtte kommuner ville basere den framtidige utviklingen på dagens sykehusstruktur, eventuelt to eller tre av dagens sykehus. Det var Elverum, Engerdal, Åmot, Åsnes og Vestre Toten, samt Lillehammer, Gausdal og Øyer.

Nå er det vedtatt at Mjøssykehuset skal ligge i Moelv. Da kan ikke lokalpatrioten i Hamar være for Mjøssykehuset. Da vil han ha nåværende struktur. Noen ganger viser man til at det var jevnt mellom Moelv og Brumunddal da saken var oppe i styret for Helse sør-øst. Det var imidlertid ikke jevn mellom Mjøssykehuset og nåværende struktur. Ingen ville ha nåværende struktur, så eksemplet om stemmelikhet kan ikke brukes.

I forbindelse med justisministeren og domstolsendringene, så skrev Aftenposten: «Det er skremmende å høre noe slikt fra en justisminister. Mon tro hvordan det ville lyde dersom helseministeren sa at det var viktigere å lytte til vanlige folk enn ekspertise i medisinske spørsmål.» I spørsmålet om sykehusstruktur i Innlandet har Mjøssykehuset tung faglig støtte. Vi håper at helseministeren lytter til fagfolk i denne spørsmålet.

Nå nærmer styringsgruppa sin konklusjon. Da er det ikke en kamp mellom Moelv og Hamar. For retningsvalget er det hele sykehusstrukturen som skal evalueres for begge alternativer. Det er altså ikke Mjøssykehuset og erstatningssykehuset for Hamar som skal vurderes mot hverandre. Det betyr at også helikopterbasen på Elverum og et lokalmedisinsk senter på Hadeland er med i vurderingen. Vi får håpe at man lander denne saken til pasientens beste, med et Mjøssykehus.