På Skreia er det enkelte boligeiere som ikke kan klage på støy (slik den var på 1980-tallet)

Artikkelen er over 1 år gammel

På 1980-tallet godtok Østre Toten kommune fradeling av et fåtall boligtomter nær Viken skytebane under forutsetning av at de som bygde hus på tomtene frasa seg retten til å klage på støy fra skyteaktiviteten slik den var da.