Rovviltets Røst er sterk kritisk til den bortforvaltningen av rovdyr som bedrives i Norge og krever andre tiltak mot saueskader. Slik det ser ut i dag er det kun fellingstillatelser som er «tiltaket» myndighetene opererer med, og dette altså på kritisk truede arter som alle står oppført på den nasjonale rødlista.

Denne sommeren har vi vært vitne til mange fellingstillatelser, både på ulv, gaupe og bjørn. Det er blitt felt flere bjørner i Trøndelag og i Drangedal ble det skutt både gaupemor og unge. Nå er det igjen innvilget fellingstillatelse på en bjørn i Finnmark. To av bjørnene som ble felt i Selbu veide 68 og 71 kg. Og når det gjelder gaupeungen som ble skutt sammen med sin mor, så er det en stor risiko for at gaupeunge nr. 2 og kanskje nr. 3 også finnes der ute. I dag kom også en ny fellingstillatelse på ulv i Oppland, og den fellingstillatelsen som har vært i Nord-Østerdalen noen dager nå, ble igjen forlenget.

Det går ikke én dag uten at media har overskrifter om skadde eller drepte sauer, jaktlag som står klare og rovdyr som jages og drepes, – ja til og med jakthunder kan brukes nå, det som til og med Klima- og miljødepartementet tidligere var svært skeptisk til. Hva er det som plutselig har fått dept til å endre mening? Vi mistenker at de som skriker høyest blir hørt, og vi mistenker at vår miljøminister er mer opptatt av naturvern på bortebane enn det han er på sin egen hjemlige halvdel.

Og alle disse rovdyrene felles pga. sau!

Det er noe forferdelig galt i dette landet, når 2 millioner sauer i utmarka, sauer som har eiere, skal ha forkjørsrett i norsk natur og som er årsaken til at våre flotte store norske rovdyr slaktes ned for fote. Rovviltets Røst er sterkt kritisk til den «forvaltningen» Norge bedriver på arter som er sterkt truet på den nasjonale rødlista. Ikke vet vi hvilken plan Klima- og miljødepartementet har for å øke gaupe- og bjørnebestanden i landet, men pr. nå ser det neimen ikke ut som de har en plan overhodet.

Skal virkelig alle norske rovdyr være nødt til å dø for at sau skal ha suverent herredømme i den norske naturen i sommermånedene? Rovviltets Røst mener den politiske forvaltningen av rødlistede rovdyr nå går over alle støvleskaft. Vi finner oss ikke i at beitenæringene med sin driftsform skal få lov til å sette dagsorden for hvordan vår felles natur forvaltes. Vi krever at myndighetene må sette inn andre tiltak enn kun å gjøre det de til nå har vært flinkest til, nemlig å skrive ut fellingstillatelser med gaffel.

Anne Margrethe Vadder,
leder, Rovviltets Røst