Gå til sidens hovedinnhold

På jobb for Oppland, Innlandet og Norge

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Høøøgre – hvorfor det, Hanne?» Det spørsmålet fikk jeg fra mange da jeg meldte meg inn i Høyre i 2007. Mitt svar var: På grunn av troen på enkeltmennesket, familiene og lokalsamfunnene. De små og store frivillige fellesskapene. Verdien av mangfold og personlig frihet i kombinasjon med et sterkt sosialt medansvar. På grunn av respekten de som går på jobb hver dag og de som starter bedrifter som skaper verdiene som betaler for velferden. Det handler om å forandre for å bevare, troen på at samfunnet bygges nedenfra, fremtidsoptimisme og en politikk for å ta mulighetene i bruk!

Min jobb som politiker er å finne virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker. Som politiker lokalt, regionalt og nasjonalt har det viktigste for meg vært å være en tydelig stemme for hele Oppland, Innlandet og Norge utenfor storbyene. Å løfte frem våre behov og interesser i prosesser som går i storting og regjering, stå på for gode rammevilkår for viktige innlandsnæringer, være en døråpner for lokale folkevalgte, bedrifter og organisasjoner, jobbe på tvers av partier til beste for våre interesser. Ikke minst har jeg jobbet for å synliggjøre Høyres løsninger i debatten.

Det har vært viktig for meg å bidra til å styrke Høyre utenfor storbyene. Jeg tok initiativ til Høyres distriktsnettverk straks jeg kom inn i sentralstyret i 2014. Nettverket har blitt et godt lag med stortingsrepresentanter fra alle distriktsfylker og har fått gjennomslag i flere store saker.

Innlandet er et stort fylke med store variasjoner i muligheter – og utfordringer. Deler av regionen vår preges av urbant småbyliv og høyteknologisk industrinæring, mens andre deler er farget av naturen som næringsgrunnlag – skog- og jordbruk, foredlingsbedrifter, reiseliv og turisme. Men selv Innlandets bynære områder har utfordringer med synkende folketall, fraflytting og økende gjennomsnittsalder i befolkningen. Hver tredje bolig i Innlandet er en hytte og hyttefolket som vekstressurs har hatt lite politisk fokus. Vekst krever ulike politiske løsninger i ulike deler av fylket, fordi næringsgrunnlaget, de naturgitte forutsetningene og den demografiske utviklingen er helt forskjellige. Vi må føre en politikk som lar byene våre vokse og hevde seg i konkurransen med andre deler av landet om å tiltrekke seg innbyggere og kompetanse. Primærnæringene i distriktene er viktig i så måte - skogbruket og jordbruket er for eksempel grunnlaget for en betydelig del av industrien i byene.

Jeg har vært medlem av det regjeringsoppnevnte distriktsnæringsutvalget som nylig overleverte NOU 2020:12 «Næringslivets betydning for bærekraftige og levende lokalsamfunn» til regjeringen. Forskingen viser at 70 prosent av studerende blir boende i regionen der de tar høyere utdanning. Derfor blir det viktig at vi i Oppland bygger sterke regionsentre som kan være motorer i lokal utvikling. De desentraliserte utdanningsinstitusjonene vil få en nøkkelrolle i å sikre kompetanse til lokalt næringsliv og tiltrekke de fagfolkene vi trenger for å levere velferd. Offentlige institusjoner og arbeidsplasser er viktig for å sikre attraktivitet og bredde i arbeidsmarkedet. Det er en forutsetning for å få ungdommen til å bosette seg her!

Samferdselsbudsjettet er økt med 80 prosent siden 2013. Oppland og Innlandet har fått viktige strekninger styrket. Vi må fortsette å bygge ut vei og bane for å styrke bo- og arbeidsmarkedsregionene i vårt fylke! Vi skal rulle ut 5G og bygge mer fiber så folk kan jobbe der de vil, uavhengig av bosted. I tiden vi lever i burde bredbånd til alle være like selvfølgelig som strøm til alle.

Koronakrisen har synliggjort verdien av lønnsomme jobber i privat sektor. En av de viktigste jobbene fremover blir derfor å skape flere smarte, grønne og lønnsomme arbeidsplasser.

Økt jobbvekst avhenger av at vi styrker privat, norsk eierskap. Derfor er skatten for familier, enkeltmennesker og arbeidsplasser redusert med 27 milliarder kroner siden 2013. Ikke bare bidrar det til flere arbeidsplasser og mer lønnsomhet for bedriftene, men penger er også makt. Derfor må vi fortsette å gi skattelettelser til norske familier og bedrifter, fordi det øker valgfrihet for familiene og investeringsmulighetene til bedriftene.

Innlandet er blant Norges mest innovative regioner. Takket være teknologi- og kunnskapsmiljøene våre og et omstillingsdyktig næringsliv. Vi har både de menneskelige og naturbaserte ressursene som skal til for å lykkes i å skape nye jobber og øke verdiskapingen spesielt i de grønne fremtidsnæringene. Vi må forsterke satsingen på skognæringen, nye klimaløsninger, fornybar energiproduksjon, ren matproduksjon og landbasert oppdrett.

Høyre tror at samfunnet bygges nedenfra, at de beste beslutningene tas nærmest de det gjelder og at mer av lokal verdiskaping skal bli igjen lokalt. Selv om vi har en regjering som lytter mer til lokaldemokratiet mer enn noen annen regjeringen tidligere lover jeg å fortsette med å være vaktbikkje for lokaldemokratiet vårt – både i by og bygd.

Konkurransen fra andre landsdeler er hard. Derfor må Innlandet stå enda tydeligere sammen, ta ut flere av de positive gevinstene fra fylkessammenslåingen og jobbe aktivt på tvers av de politiske nivåene, sammen med næringslivet, organisasjoner og kompetansemiljøer. Hele Innlandet må oppleve å bli sett og hørt.

Høyre har levert resultater i årene vi har sittet i regjeringen, men mye gjenstår. Vi skal fortsette å finne virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker.

Innlegget er forkortet, Red. anm.

Kommentarer til denne saken