På Facebook får Hege tips som hjelper politiet til å oppklare saker

I 2018 opprettet Innlandet politidistrikt en Facebook-side for å være tilgjengelige for folk flest. Nå besvarer Hege Iren S. Fossum mellom 40 og 50 henvendelser i uka av smått og stort.