På dette området er Søndre Land helt i norgestoppen

Land-kommunen scorer høyt i rapport, som viser at de er helt i Norgestoppen når det gjelder å være forberedt på ekstremvær.