På denne strekningen varierer metan-nivået fra ingenting til kritisk

I alt tolv prøvepunkter var utgangspunktet for Swecos hardtslående rapport om grunnforholdene på Huntonstranda. I denne saken kan du se hvor prøvene er tatt.