Over to år etter brannen på sykehuset, er brannsikkerheten rundt kiosken fortsatt ikke god nok

Sykehuset Innlandet har fått to avvik og tre anmerkninger etter brannvesenets tilsyn.