Over 6000 elever droppet ut av videregående forrige skoleår

SLUTTER: 3,4% av elevene på videregående sluttet i løpet av forrige skoleår.

SLUTTER: 3,4% av elevene på videregående sluttet i løpet av forrige skoleår. Foto:

6435 elever sluttet på videregående i løpet av skoleåret 2018–19. – Trenger bedre og tettere oppfølging, sier Jan Tore Sanner (H)

DEL

I løpet av skoleåret 2018–19 valgte 3,4 prosent av elevene på videregående å avslutte skolegangen. Blant disse var de fleste elever fra yrkesfaglige utdanningsprogram.

– Å slutte på skolen er et alvorlig valg for den enkelte elev, men også for samfunnet. Disse tallene viser at vi trenger bedre og tettere oppfølging av elevene for å hjelpe flere til å fullføre og bestå videregående skole, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

De fleste av elevene som sluttet, var fra design og håndverk, og det er generelt flest jenter som slutter på yrkesfag. Jan Tore Sanner sier at det er viktig å følge opp disse ungdommene.

– Elever som slutter underveis skal fanges opp av fylkenes oppfølgingstjeneste. Mange får god hjelp, men vi vet at det er ulik kvalitet. Regjeringen vil gi fylkeskommunene et mer helhetlig og tydeligere ansvar for å følge opp elevene og de som er mellom 16–24 år. Ungdommer som dropper ut må hjelpes tilbake til et opplæringsløp. Vårt mål er at flere elever fullfører og består, sier Sanner.

Sein spesialisering

Ungdommene som slutter på yrkesfag synes det blir for mye sitting ved skolebenken og lite spesialisering innenfor det området de ønsker å lære om. Dette er et problem Sanner vil løse.

– En av tilbakemeldingene vi får er at elevene på yrkesfag synes skolehverdagen er for teoretisk og at de får spesialisert seg for sent. Dette gjør vi noe med. Fra neste høst gjør vi de største endringene for yrkesfagutdanningene siden Kunnskapsløftet i 2006. Det blir en ny yrkesfaglig tilbudsstruktur med mer spesialisering slik at elevene får lære mer om faget de skal jobbe med. Flere fag blir også mer praktiske, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

YRKESFAG: De fleste av elevene som sluttet på videregående, er elever fra yrkesfaglige utdanningsprogram

YRKESFAG: De fleste av elevene som sluttet på videregående, er elever fra yrkesfaglige utdanningsprogram Foto:

Han legger også til at det viktigste er å gi barn og unge en god utdanning. Elevene som velger å slutte på skolen, har ikke bestemt seg for det over natten, men de har ofte slitt med mangel på motivasjon og en del fravær.

– De må følges bedre opp og vi skal nå styrke arbeidet med tidlig innsats i hele skoleløpet. På den måten kan vi unngå at små problemer vokser seg store, sier Jan Tore Sanner (H).

3,7 prosent i Oppland

I Oppland hoppet 3,7 prosent av elevene av videregående-utdanningen sin i løpet av skoleåret. Det var størst andel elever som sluttet i de nordligste fylkene, og minst i Sogn og Fjordane.

OPPLAND: Oppland står for 3,7% av elevene som sluttet på videregående forrige skoleår.

OPPLAND: Oppland står for 3,7% av elevene som sluttet på videregående forrige skoleår. Foto:

Det er Utdanningsdirektoratet som har funnet disse tallene. Statistikken har bare regnet med elver som har sluttet etter 1. oktober. De som bare har byttet utdanningsløp eller skole, regnes ikke med i statistikken.

Artikkeltags