Over 1000 bankkontoer kan bli stengt de neste dagene

Om lag 1300 kunder i Totens Sparebank og Nordea står i fare for å få sine bankkontoer sperret i januar. Riktignok er de fleste bankkontoene «passive».