Onsdag morgen kom Utdanningsforbundet med beskjeden skoleledere, lærere og elever har ventet på: Fra førstkommende mandag ønsker de å trappe opp streiken ved å ta ut rundt 1300 lærere.

Det kan vise seg å få store konsekvenser for spesielt to skoler i Innlandet: Vardal ungdomsskole og Gjøvik videregående. Det er også varslet at tre personer med delt arbeidssted, som også jobber ved Lena-Valle videregående og Gjøvik skole, tas ut.

Med andre ord er det av 46 kommuner i Innlandet kun skoler i Gjøvik som går neste uke i møte med streikevakter.

Leder Thore Johan Nærbøe i Utdanningsforbundet Innlandet understreker til OA at det er mange faktorer som spiller inn på hvor streikeuttaket treffer. Likevel gir han følgende svar på hvorfor Gjøvik er Innlandets treffpunkt:

– Gjøvik er en kommune hvor det tradisjonelt har vært god rekruttering av lærere, men vi begynner å se at det er vanskelig å få kvalifisert personell inn i jobbene. Vi ønsker også å treffe et sted hvor det merkes, og hvor vi kan ta ut et betydelig antall medlemmer.

Skjermer de minste

Den to personene som er registrert ved Lena-Valle, har delte stillinger og er også ansatt på Gjøvik videregående. Én person ved Gjøvik skole er tatt ut, men på barneskolene har Utdanningsforbundet ønsket å holde tilbake.

– Målet med dette uttaket er å unngå å ramme de minste elevene. Vi vil la de minste skolestarterne få den fine skolestarten som de fortjener, sier Nærbøe.

– Når man tar ut videregående skoler, ønsker man å gjøre det i sentrumsnære strøk.

Nærbøe forteller også til Oppland Arbeiderblad at det for eksempel ved Vardal ungdomsskole, hvor alle Utdanningsforbundets medlemmer tas ut i streik, jobbes for at elever med særskilte behov fortsatt skal få støtten og opplæringen de trenger.

Mangler 1000 årsverk

Lokallagsleder, og nå «streikeleder», Aud Heiberg sier i en uttalelse hos Utdanningsforbundets nettsider at hun er klar for å lede sine medlemmer inn i streik neste uke. Hun peker blant annet på lærermangelen som et problemområde som må tas tak i.

– Lærerne i offentlig sektor er en av de sentrale bærebjelkene i den norske velferdsstaten. I Innlandet mangler det lærere i cirka 1000 årsverk, og vi måtte ansette ukvalifiserte i Gjøvik kommune. I landet for øvrig mangler hele 16.000 årsverk en kvalifisert lærer. Med dette bakteppet vil ikke KS prioritere lærerlønn. Det kan vi ikke lenger akseptere, sier hun.

– Hele lærerprofesjonen står samlet om at tilbudet for landets lærere er for dårlig. Da hjelper det lite at KS reklamerer med at lærere har fått et godt tilbud. Utdanningsforbundet er en ansvarlig profesjonsorganisasjon. Man tar ikke medlemmer ut i en streik dersom tilbudet er godt. Vi kan ikke akseptere at lærere taper for sjette året på rad. Det er ikke bærekraftig, sier Nærbøe i Utdanningsforbundet Innlandet.

Totalt er det varslet uttak i 14 kommuner og ti fylkeskommuner. Kommunene er Arendal, Bergen, Harstad, Haugesund, Indre Østfold, Lillestrøm, Modum, Molde, Porsgrunn, Steinkjer, Stjørdal og Tromsø i tillegg til Gjøvik. Av fylkeskommunene er det Agder, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland og Viken i tillegg til Innlandet.

Les også

Bare lærere er lærere