Avdelingen har ansvaret for analysering av koronatester fra store deler av Innlandet fylke. Sykehuset Innlandet skriver på sine nettsider at de i januar kunne markere at de har passert 100.000 analyserte covid-19-prøver.

Det var allerede i februar 2020 at de første mistenkelige luftveisprøvene ble sendt med bud til Oslo universitetssykehus. 137 sendeprøver senere sto et eget analysetilbud på Lillehammer klart, og 9. mars 2020 ble analysering med molekylærbiologiske metoder startet opp lokalt.

– Det skjedde svært mye på kort tid, og det har blitt passert mange milepæler siden vinteren i fjor, forteller avdelingssjef Merete Holth.

Det ble gjennomført store omstillinger i avdelingen for medisinsk mikrobiologi på kort tid. De første 10.000 prøvene var analysert allerede etter 50 dagers drift med eget utstyr.

– Det ble, og er fortsatt, en øvelse i å balansere ressursene i form av kompetent personell, tilgjengelig test-materiell, nytt analyseutstyr for hurtigtester og utvidelse av eksisterende maskinpark. I tillegg kom utfordringer med nye turnuser for kvelds- og helgearbeid, smitteverntiltak, og tilrettelegging og tilpasning av IKT-utstyr, forteller Holth.

Stor pågang

Sykehuset Innlandet skriver at små og store smitteutbrudd krever raske svar for smitteoppsporing. Antall prøver for analysering har variert, og i perioder med stor pågang har det vært krevende å ta unna for å opprettholde kort nok svartid.

– Fra regionalt hold ble det tidlig bestemt at større prøvemengder skulle videresendes til laboratorier sentralt med større kapasitet. Dette gjaldt spesielt fra de store prøvetakingsstasjonene i Innlandet, sier Holth.

Rutiner lokalt ble endret for å kunne gi raskest mulig svartid på de høyest prioriterte prøvene. For at det raskt kunne avgjøres om en pasient skulle isoleres, ble hurtigtester anskaffet og innført. på sykehusene i fylket.

– Utviklingen pågår fortsatt med anskaffelse og innkjøring av ny maskinpark for å fjerne flaskehalser i arbeidsflyten, forteller avdelingssjefen.

Flest menn er positive

Ved utgangen av januar 2021 var det analysert om lag 110.000 koronaprøver, fra over 75.000 ulike pasienter. Av disse har 1.660 av prøvene vært positive for covid-19. Når det gjelder kjønn er det overvekt av antall kvinner som blir testet, mens det samtidig er flest menn som får påvist koronaviruset.

Det er totalt 3529 pasientprøver som har blitt undersøkt med hurtigtester.

– Kun 19 av disse har vært positive, men også et negativt svar er til stor hjelp i et presset helsevesen. Hver negative prøve bidrar også til et tydeligere overblikk over smittesituasjonen i Norge og hvilke smitteverntiltak som eventuelt er nødvendige, forklarer Holth.

Merete Holth forteller at hun er stolt over medarbeiderne sine i avdeling for medisinsk mikrobiologi, og innsatsen som legges ned hver dag i arbeidet med å ha kontroll over pandemien som har snudd hele verden på hodet.

– Det å kunne stå oppreist i en pandemi innebærer at et stort apparat er samkjørt, at kloke beslutninger fattes av løsningsorienterte og kunnskapsrike medarbeidere. Samtidig utvikler vi oss i prosessen. Kommunikasjonskanalene blir tydeligere. Vi ser lettere hvilke enkeltmomenter som har stor påvirkning på forvaltningen av det samfunnsoppdraget vi har. Forhåpentligvis vil vi kunne dra nytte av alle disse lærdommene når vi en dag står på andre siden og skal oppsummere denne arbeidskrevende tiden, sier hun.