Prisen på det nye senteret har økt til 622 millioner

Totalkostnaden for nytt helse- og omsorgssenter i Østre Toten har vokst med vel 135 millioner kroner siden planleggingen startet.