Fylkesmannen brukte sju måneder på å vurdere seg inhabil

– Dette er en sterkt kritikkverdig saksbehandling, med forretningsmessige konsekvenser for oss, sier ledelsen i Østre Toten Eiendomsselskap AS.