Se bildene fra øvelsen i Falkentunnelen: «Kollisjon» mellom personbil og lastebil med farlig gods

Toten Idag fikk være med inn i tunnelen under øvelsen.