Sagstuen holder å rydde kontoret sitt på montessoriskolen på Lund i Østre Toten. Hun har vært skolens daglige leder helt siden den så dagens lys i 2007, i kjølvannet av kommunens nedleggelse av den tidligere grendeskolen.

Blir skoleleder på Ringerike

Til høsten tar hun fatt på en ny utfordring som daglig leder ved Ringerike montessoris nye skole på Ask ved Tyrifjorden. Også her skal hun være daglig leder fra skolens dag én.

Ny rektor fra 1. august er Unn Sethne. Hun var en av pådriverne for etableringen av montessoriskolen i Lund, og har sittet i skolens styre siden starten.

Sethne kommer fra lærerstilling ved Lena ungdomsskole.

Også inspektør, Øyvinn L. Gulbrandsen, skifter jobb. Han blir rektor ved Korta skole på Raufoss fra 1. august.

Barnehageplaner

På kontorpulten har Helle Sagstuen planene klare for å gjøre montessoritilbudet på Lund til et komplett oppvekstsenter. Skolen søkte første gang i 2012 om kommunalt driftstilskudd for barnehage i lokalene vegg i vegg, som var kommunal barnehage tidligere.

Lokalene er godkjent for barnehagedrift, men inntil nå har de folkevalgte i Østre Toten sagt nei til å gi driftstilskudd. Nå øyner Sagstuen håp om at det skal bli en realitet fra 2018.

– Helhetlig tilbud

Kommunens hovedutvalg for barn, oppvekst og opplæring (BOO) fattet nylig innstilling overfor kommunestyret om å innvilge driftstilskudd for 18 plasser. Innstillingen ble vedtatt med fire mot tre stemmer.

Administrasjonens forslag var å avslå søknaden, begrunnet med at etablering av flere barnehageplasser vil medføre «lavere kapasitetsutnyttelse i de eksisterende barnehagene – og økte kostnader for kommunen".

- Montessoripedagogikken bygger på et helhetlig tilbud fra barnehage til skole. Det har betydning for barna som skal begynne på skole hos oss at de får mulighet til å begynne med montessoripedagogikk helt fra de starter opp i barnehagen, sier Sagstuen.

– Må få utvikle seg

Leder av BOO-utvalget, Sigurd Dyste (V), mener det er riktig av Østre Toten kommune å gi montessoriskolen på Lund mulighet til å utvikle seg videre.

– Skolen tilbyr et bra pedagogisk opplegg, som er positivt også for Østre Toten som helhet. Jeg mener det er riktig av kommunen å legge til rette for at tilbudet om montessoripedagogikk kan gis fra barna begynner i barnehagen, sier han.

 

– Trenger alternativer

Toten montessoriskole startet opp med 30 elever høsten 2007. Elevtallet har vært oppe i over 70 på det meste. Nå har det stabilisert seg omkring 50 elever.

Dyste mener Østre Toten trenger flere pedagogiske alternativer også innenfor barnehagetilbudet.

Han stemte nei til barnehagen han har kjempet for 

– Per i dag er det kun Steinerbarnehagen på Lena som tilbyr alternativ barnehagepedagogikk i kommunen. Jeg ønsker flere alternativer velkommen, og mener dét er med på å gjøre kommunen med attraktiv, sier utvalgsleder Sigurd Dyste.

Utvalgets vedtak ble gjort med fire mot store stemmer. Venstre, MDG, Høyre og KrF utgjorde flertallet. Ap og Sp var i mindretall. Saken vil bli endelig avgjort i kommunestyret til høsten.

Har forbundsstøtte

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har bistått montessoriskolen med søknaden og kommunalt driftstilskudd. PBL mener tidligere avslag har lagt for liten vekt på hensyn som «barnas beste og barns rettigheter".

"Kommunens manglende vurderinger har ført til at søknadene er blitt avslått når de skulle vært innvilget», mener PBL.