«Med bakgrunn i økonomiske rammer må ledere også ha forståelse for dem som er i omstilling».

Dette svarte rådmann Aslaug Dæhlen da kommunens seniorpolitikk ble tema i siste formannskapsmøte.

Formannskapsmedlem Tor Gaute Lien (Frp) brakte temaet på bane under «åpen post".

- Har seniorpolitikken i kommunen, som rådmannen refererte til i OA 9, oktober, blitt fulgt opp i ledergruppene i kommunen etter 10. oktober? ville han vite.

Les også: – De vil bli kvitt oss over 60

Rådmannen svarer: Vi trenger seniorene

Tatt opp i ledermøte

Rådmannen opplyste til at temaet er tatt opp både i kommunens ledergruppe og i kontaktforum, og at det ble fulgt opp videre under en samling med alle kommunens ledere 2. november.

– Dette far en samling for alle lederne hvor arbeidsgiverstrategien skal revideres. Her er det behov for forventningsavklaring, sa rådmannen.

Formannskapsmedlem Lien ga uttrykk for at han har «inntrykk av» at de seniorpolitiske retningslinjene kommunestyret har vedtatt ikke er blitt fulgt opp av «ulike ledergrupper» i kommunen.

– Flere tilfeller

– Jeg er blitt kjent med flere tidligere tilfeller og ting som foregår nå, der seniorene føler de ikke har fått støtte og tilrettelegging i henhold til kommunens seniorpolitiske retningslinjer, sa han.

– Dette er en viktig sat å gjøre noe med. Vi politikere skal ikke blande oss inn i måten kommunen drives på, men vi skal legge retningslinjer. det forventes at organisasjonen følger opp disse, sa Tor Gaute Lien.

Les også: – Kjøkkenansatte fikk beskjed om at seniorpolitikken ikke gjaldt dem

Sykefravær

Kontrollutvalget i kommunen har samtidig rettet oppmerksomheten mot sykefraværet, som er på nær ti prosent.

En foranalyse av situasjonen ble gjennomgått i siste møte, og det ble vedtatt å gå videre med en «samtale med rådmannen om nytteverdien av et revisjonsprosjekt på området», og vurdering av «i hvilken grad ledelse påvirker sykefraværet».

Les også: Borte fra jobben hver tiende dag