Gjøvikregionen har ingen lokal soppforening som arrangerer soppkurs, noe som nok har vært savnet av mange. Dette har Romerike Sopp- og nyttevekstforening tatt tak i, og vil arrangere nybegynnersoppkurs på Toten denne høsten som et helt unikt tilbud til innbyggerne i Gjøvik- og Totenregionen.

Soppkurset vil foregå i området rundt Lena i september, og vil være åpent for deltakere i alle aldre.