En halv prosent av kommunebudsjettet i Østre Toten kommer lokalidretten til del. Til gjengjeld er dugnadsinnsatsen desto større, tilsvarende 60 årsverk.

Dette framgår av en nylig utarbeidet anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet for årene 2018 til 2024.

Bidrar mindre enn andre

«Østre Toten kommune bidrar mindre økonomisk til idrettsaktivitet enn sammenliknbare kommuner og gjennomsnittskommunene i Oppland og landet for øvrig. I 2015 brukte kommunen 241 kroner per innbygger på idrett. Av dette gikk 56 kroner til anlegg og 186 kr til aktivitet», framgår det av planen.

Av planen framgår også at det er stort etterslep på vedlikehold av idrettsanlegg i kommunen. Mange klubber har søkt om spillemiddelfinansiering av anleggsinvesteringer de kommende årene, og mange har søknader på gang.

FK Toten vil bygge

FK Toten har planer om å bygge klubbhus i tilknytning til kunstgressbanen i Østre Toten Idrettspark på Lena. Prosjektet er i kommunen anleggsplan gitt prioritet for spillemiddelfinansiering de kommende fire årene. Samtidig ønsker klubben kommunen med på laget i finansieringen av bygget.

Av anleggsplanen framgår også at treningsbane med kunstgress og ballbinge i regi av Lena IF er gitt prioritet de kommende fire årene. Det samme er nytt kunstgress i Idrettsparken, samt nye golv i begge totenhallene. Også gjenoppbygging av Rausteinhytta på Totenåsen, snøproduksjonsutstyr i Karidalen og anlegg for fysisk aktivitet ved flere av skolene er inne på lista.

25 millioner i kommunal andel

I tillegg er det under arbeidet med planen kommet fram en rekke ønsker om nye anlegg i kommunen, hvor det foreløpig ikke er laget søknad om spillemiddelfinansiering.

Det har vært tradisjon for at kommunen bidrar med en tredel av finansieringen – tilsvarende spillemiddelstøtten – der frivillige organisasjoner står for anleggsinvesteringer.

Det vil koste kommunen 25 millioner kroner over de neste fire årene å bidra med denne tredelen til de anleggene som er gitt prioritet i anleggsplanen.