– Forskning viser at det er klare sammenhenger mellom deltidskultur og høyt sykefravær

– Mange deltidsstillinger, høyt sykefravær og store kostnader til variabel lønn henger sammen. Det gir en amatørkultur i hele virksomheten.

Artikkeltags