Gå til sidens hovedinnhold

Nesten 1000 totninger kan bli gjøvikensere

Artikkelen er over 4 år gammel

Et flertall av de voksne innbyggerne i Nordlia har skrevet under på at de ønsker utredet en justering av kommunegrensa mellom Østre Toten og Gjøvik.

- Vi har overlevert søknaden til Fylkesmannen i Oppland denne uka. 402 personer har skrevet under på underskriftslistene våre. Dette betyr at et flertall av den voksne befolkningen i Nordli skolekrets ønsker å få utredet spørsmålet om en overføring av Nordlia fra Østre Toten til Gjøvik.

Det opplyser Trond Nygård, nestleder av Aksjonsgruppa for grensejustering mellom Gjøvik og Østre Toten kommuner.

Totalt blant alle aldersgrupper bor det nær 1000 personer i den delen av Østre Toten som kan bli omfattet av en framtidig kommunegrensejustering.

Les også: Vil ut av Østre Toten - inn i Gjøvik

Innbyggerdialog tirsdag

Tirsdag 8. november inviterer Østre Toten kommune til innbyggerdialog i Nordlia. Møtet har sin bakgrunn både i innbyggerinitiativet for utredning av kommunegrensejustering og kommunens planer for utvikling i området. Nordlia er viet et eget kapittel i kommunens handlingsprogram for 2017 til 2020, som nå er under politisk behandling i kommunen.

I Østre Toten er det nå tvil om hvor mye kommunen skal sette inn av investeringer og tiltak i Nordlia så lenge det er en uavklart sak utenfor kommunens kontroll om områdets tilhørighet i framtida.

- Vi håper at møtet 8. november og Fylkesmannens foreløpige behandling av vår søknad vil bringe oss et skritt videre i prosessen. Uansett utfall er vi alle tjent med at grensesaken behandles så fort som mulig, for å unngå usikkerhet med hensyn til kommunale investeringer i Nordlia, sier Trond Nygård.

 

Tvil om investeringer

I et eget kapittel i Østre Toten kommunes handlingsprogram reises spørsmål de folkevalgte må ta stilling til i den forestående behandlingen av budsjettet for 2017 og økonomiplanen for de påfølgende årene.

Behovet for avklaringer er i første rekke knyttet til barnehage og skole. Administrasjonen skriver i doskumentet at det fortsatt er "mange alternativer".

Disse inkluderer fire tomtealternativer for ny barnehage. Alternativene inkluderer også nedleggelse av Nordlia skole for å bruke skolebygningen til framtidig barnehage. Dette er et alternativ som vi øke presset for utbygging av Kapp skole. Derfor er det også et alternativ å bygge ut skolen i Nordlia, i tillegg til å bygge ny barnehage.

Politisk sak

Administrasjonen tar ikke stilling til spørsmålene i sitt framlegg til handlingsprogram. Dermed blir avklaringen et politisk spørsmål, som vil dreie seg om hvordan Østre Toten kommune skal forholde seg til at et flertall av innbyggerne i Nordlia ønsker å bli gjøvikensere.

- Jeg hadde selvsagt helst sett at innbyggerne i Nordlia ønsket å forbli totninger. Samtidig har jeg ingen problemer med å forstå at de har tatt det initiativet de har tatt. Vi liker engasjerte innbyggere, sier ordfører Guri Bråthen (Ap).

Hun legger ikke skjul på at Østre Toten står overfor et dilemma som følge av innbyggernes ønske om en annen kommunetilhørighet.

 

- Uavklart situasjon

- Innbyggerne i Nordlia har valgt å fremme sak overfor Fylkesmannen med søknad om vurdering av en kommunegrensejustering, framfor å fremme saken som et innbyggerinitiativ i Østre Toten. Forskjellen er at saken ikke ligger i våre hender, men hos Fylkesmannen. Den innebærer også at vi har en uavklart situasjon med hensyn til hvilken kommune Nordlia skal være en del av i framtida. Det gjør det nødvendig for oss å tenke grundig igjennom investeringssaker i denne delen av kommunen, som kommunens øvrige innbyggerne må betale regninga for i framtida dersom Nordlia blir en del av Gjøvik, sier ordfører Guri Bråthen.

Det er liten grunn til å tro at en kommunegrensesak i Nordlia vil bli avgjort før enn i 2020 eller senere.

I forbindelse med en pågående grensesak på Totenåsen, fikk OA så sent som i oktober i år følgende svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

«KMD har denne saken til vurdering, sammen med fylkesmennenes tilrådninger. I kommuneproposisjonen for 2017 skriver departementet: "Med bakgrunn i fylkesmennenes oppsummering og tilrådninger legger regjeringen fram en proposisjon for Stortinget våren 2017. Kommunene som foreslås sammenslått vil i hovedsak bli slått sammen med virkning fra 1. januar 2020, eventuelt 1. januar 2019 etter lokale ønsker."  Grenseendringssaker vil bli sett i sammenheng med dette arbeidet».

Les mer her: Grensesak på Totenåsen på vent til 2020

Kommentarer til denne saken