Tempoet utfordrer kommunens kapasitet

Høy aktivitet blant private utbyggere gjør at Østre Toten kommune henger etter med eget planarbeid.