Østre Toten står i fare for å få tvangsmulkt fra Statistisk sentralbyrå

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunen på Toten har fått en kort frist på seg for å rapportere inn tall.