Østre Toten og vannutgifter

Av
DEL

MeningerVann- og avløpssjef i Østre Toten Elisabeth Harrang uttalte 31. juli til NRK Hedmark og Oppland at grønnsaksbøndene som tidligere i år har måttet benytte seg av store mengder kommunalt vann, ikke vil få dekket de ekstrakostnader som dette medfører. Denne noe overraskende avvisning var begrunnet med at «det er flere enn oss (dvs. Østre Toten kommune) som bidrar til forurensning av Mjøsa».

Vanligvis har grønnsaksbøndene kunnet bruke vann direkte fra Mjøsa til en langt lavere kostnad. På grunn av brannen ved Skreia renseanlegg sist vinter så har naturlig nok Mjøs-vannet utenfor ikke holdt tilfredsstillende hygienisk standard, og det hefter vel liten tvil ved årsakssammenhengen mellom kloakkutslipp og påfølgende dårlig vannkvalitet.

Et sentralt prinsipp er at forurenser betaler for den skade, ulempe eller tap som er oppstått, jf. forurensningsloven § 53. Med en forholdsvis klar årsakssammenheng som i dette tilfellet, vil jeg tro at kommunen ville ha hatt et dårlig utgangspunkt ved rettslig prøving av eventuelt erstatningsansvar. Et vurderingstema ved en slik prøving vil også være om kommunen har gjort tilstrekkelig for å avverge skaden, både før og etter brannen. Alle kan imidlertid rammes av uhell, så en skal være forsiktig med for bastante konklusjoner uten et klart faktagrunnlag.

Likevel er det nærliggende å tro at om andre enn kommunen hadde forurenset tilsvarende, så hadde det antakelig ventet både erstatningskrav og vurdering av eventuell straffereaksjon.

På denne bakgrunn synes Østre Toten kommunes kategoriske ansvarsfraskriving som høyst merkverdig. Kommunen ynder ellers å profilere seg som en stor jordbrukskommune der særlig det store omfanget av grønnsaker og poteter framheves og formidles med stolthet. En helhetlig og rimelig vurdering tilsier at kommunen i dette tilfellet bør dekke bøndenes ekstrakostnader, som høyst sannsynlig er påført dem av kommunen selv.

Mari Gjestvang (Sp),

listekandidat fylkestingsvalget

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags