Har du lagret ni liter vann per person i hjemmet?

Vann- og avløpsavdelingen i Østre Toten kommune gjennomførte en øvelse der de simulerte et terrorangrep.