Østre Toten kommune avslørte navn på tvangssalg: – Beklager på det sterkeste

Navn på eier ble stående i den offentlige postlista.