Østre Toten kommune og Nammo fikk priser

Østre Toten kommune, her representert ved Turid Sommerstad og Inger Bakken

Østre Toten kommune, her representert ved Turid Sommerstad og Inger Bakken Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

LILLEHAMMER: Prisene ble utdelt under Arbeidslivskonferansen onsdag.

DEL

Rådene for inkluderende arbeidsliv (IA) inviterte til dagskonferanse på Lillehammer hotell onsdag.

Statssekretær Christl Kvam (H) stor for utdelingene av IA-prisene, og i den forbindelse fikk Østre Toten kommune og Nammo priser.

Tillit på Toten

Østre Toten fikk IA-prisen 2016 for offentlig sektor. Kommunen fikk prisen først og fremst for sitt arbeid med å skape «tillit på Toten», får OA opplyst i en pressemelding.

Prosjektet beskrives som «et helhetlig tankegods som påvirker medarbeidernes og ledelsens holdninger og atferd både på og utenfor arbeidsplassen». 

Dette skal skape gode relasjoner mellom medarbeider og leder, og innad i kollegiet, da de fleste løsningene i forhold til arbeid finnes på arbeidsplassen.

«Tillitsprosjektet i Østre Toten kommune begynte med fem enheter i 2015, har 13 enheter i 2016. Gode resultater fra disse enhetene virker inn på kommunen som helhet. Både Bedriftshelsetjenesten og NAV brukes systematisk», begrunner juryen.

Jobber forebyggende

Nammo Raufoss AS ble tildelt IA-prisen 2016 for privat sektor under konferansen på Lillehammer.

Raufoss-bedriften fikk prisen for sitt mangeårige og systematiske arbeidet med å utvikle gode arbeidsplasser. Bedriften har tenkt forebyggende – trivsel i arbeid og sosialt samvær er viktig for å redusere sykefraværet, står det i pressemeldingen.

«Partssamarbeidet er godt – samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledere er basert på gjensidig tillit og respekt. Tillitsvalgte og verneombud inviteres alltid med når virksomheten deltar i IA-relaterte kurs – på denne måten styrkes den kollektive læringen. 

Nammo samarbeider systematisk med Bedriftshelsetjenesten, NAV og arbeidsmarkedsbedrifter», skriver juryen i sin begrunnelse.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken