(Toten Idag)

Østre Toten kommune opplyser mandag 2. mars at vannprøven som ble tatt søndag 1. mars er ren for bakterier.

– Vi tar ny prøve i dag, og kan tidligst avblåse kokeanbefalingen i morgen, opplyser kommunen på sin nettside.

Vann- og avløpsenheten anbefaler derfor fortatt at vann som brukes til drikke og matlaging kokes. Drikkevannet kan være forurenset.

– Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet om å anbefale koking ved mistanke om at drikkevannet kan være forurenset. Terskelen for å anbefale koking av drikkevannet er svært lav med bakgrunn i føre-var-prinsippet, opplyser kommunen.