Østre Toten har jobber til studenter og lærlinger – 28 søkere har meldt seg

Østre Toten kommune har et uspesifisert antall ledige helgestillinger i helse- og omsorgstjenesten. Jobbene tilbys studenter og lærlinger, og det har meldt seg 28 interesserte søkere.