Østre Toten: Ga bud om det som vil komme

Ny barnehage og leksefri skole står på de folkevalgtes ønskeliste i Østre Toten. Og så vil en bli «mer næringsvennlig».