Østre Toten frykter å komme i bakevja – ber Innlandet vise ansvar

– Fylkeskommunen må stadfeste og følge aktivt opp at fylkesvei 33 er Innlandets viktigste fylkesvei.