I 2019/2020 hadde Innlandet musikkråd vært i sving i 40 år, og i den anledning ble det etablert en pris som deles ut til den beste musikkommunen i Innlandet. På nasjonalt plan har en slik pris blitt delt ut siden 2014, men nå føler musikkrådet tiden er moden for å gjøre en regional markering.

Under radaren

Men hvorfor deler Innlandet musikkråd ut denne prisen? Daglig leder Eirin Lien forteller at mye bra arbeid går under radaren i media, og at det ofte er lett å ta gode tilbud og god tilrettelegging fra kommuner for gitt.

– Derfor ønsker Innlandet musikkråd å sette lyset på de gode eksemplene, for om mulig å kunne inspirere andre kommuner til å legge seg i selen for å bedre rammene for musikklivet lokalt, sier hun og forteller musikkrådet har «sjekket ut» kommunene på seks områder – og bedt om en begrunnelse fra musikklivet i kommunen for hvorfor kommunen bør få prisen.

De seks punktene er 1. aktivitetsnivået for musikklivet i kommunen, representert ved antall lag, konserter, arrangementer/festivaler (kilde: Kulturindeksen og SSB-statistikk), 2. hvordan anerkjenner kommunen det lokale musikklivet, 3. hvordan samarbeider kommunen med de frivillige lagene? 4. Finnes det for eksempel en samarbeidsavtale mellom kommunen og det lokale musikkrådet, 5. hvilke aktiviteter gjør kommunen for å tilrettelegge for det lokale musikklivet, hvilke øvings- og konsertlokaler har det lokale musikklivet tilgang til og 6. hvilken plass har musikklivet i kommunens planverk?

Aktivt musikkliv

I sin søknad la Østre Toten kommune vekt på at de «har et aktivt musikkliv som består av både profesjonelle aktører og frivillige lag og foreninger som Konsertvikua og Urbane Totninger».

I tillegg skriver kommunen at «Toten har fostret flere band og musikere som senere har blitt kjent både nasjonalt og internasjonalt, blant annet Vazelina Bilopphøggers, Jaga Jazzist, Inger Lise Rypdal, Maj Britt Andersen, Lewi Bergrud og Knut Anders Sørum. Alle disse startet sin musikalske karriere i et lokalt kor eller korps. I tillegg var kulturskolen i Østre Toten en av Norges første kulturskoler, og ble tildelt prisen for årets kulturskolekommune i 2004».

Østre Toten har i tillegg overordnet mål for å utvikle kommunen som en folkehelsekommune. I kommunen skal eget ansvar, mestring og deltakelse i samspill med offentlig og frivillig innsats ligge til grunn for en god folkehelse. I tillegg jobber kommunen med å legge til rette og tilby kulturtilbud av betydning for befolkningens trivsel, herunder å samarbeide med og støtte tilbud i regi av frivillige lag og foreninger. Kulturlivet, frivillighet og dugnadsånd benyttes også i profilering av kommunen for tilflytting, og for inkludering av innflyttere og enkeltpersoner i fellesskapet.

Innlandets musikkommune 2021 får en gratis akustikkmåling av et lokale i kommunen, i tillegg til et diplom.

Motiverende tildeling

Konstituert kultursjef i Østre Toten kommune, Solveig Rønningen, ble glad for utnevnelsen.

– Dette var særs hyggelig, og det er veldig motiverende at Innlandet musikkråd ser jobben som er lagt ned for å sikre et godt fundament spesielt innenfor det frivillige musikklivet.

– Kulturenheten i kommunen har i alle år jobbet tett med både det frivillige musikkfeltet gjennom Østre Toten musikkråd, og gir tilskudd og annen støtte og veiledning til Konsertvikua, som er en viktig arena for musikklivet i kommunen. Kulturskolen i kommunen samarbeider med skolekorpsene på opplæring og instruksjon, og Østre Toten kommune har vært opptatt av at korps og kormedlemmer skal ha like gode og relevante arenaer som idretten har.