Østre Toten avviste gebyr på trevirke – likevel må innbyggerne betale

Et enstemmig kommunestyre i Østre Toten har avvist å fastsette gebyr for levering av trevirke til avfallsstasjon. Horisont krever likevel betaling fra kommunens innbyggere for å ta imot trevirke på Krabyskogen miljøstasjon.