Jo Heringstad har avlagt en synsing som tilsvar på mitt innlegg i OA. Han mistenker meg for å ha «planlagt» ny hovedveg på kart uten høyde-koter. Den får enten temmelig store stigninger eller milelange tunneler, så det er lite sannsynlig at den noen gang blir bygd, skriver han. Det er ille at slikt oppspinn av feilinformasjon blir publisert.

Entreprenør Hans Erik Bragerhaug bygde i sin tid flyplassen ved Fagernes. I 1989 la han fram et forprosjekt på ny vei mellom flyplassen og Forset i Gausdal, sammen med Oppland Byggconsult. Jeg hadde et møte med Bragerhaug mens han ennå hadde kontor på Bagn. Han fortalte at han hadde fotgått mesteparten av traséen. Den ville gå opp i 1000, kanskje 1001 meter. – Massene ligger godt til rette og ingen dyre konstruksjoner som broer og lignende, så her blir det mye vei for pengene, understreket han.

Via fylkesmann Knut Korsæth har jeg fått vite at en tidligere forgjenger, fylkesmann Hans J. Gabrielsen (1947 – 1961) ivret for å bygge vei fra Lillehammer til Rena. Før tiden i Oppland, var han svært aktiv i gjenreisningsarbeidet i Finnmark etter krigen. Jeg har full tillit til at gjenreisningsmannen ikke så nevneverdige vansker med fremføring av vei til Rena.

I nyhetene hører vi at det nå er flere gamlinger enn unge folk i Innlandet. Dette var en varslet nyhet. Mandag 18. oktober 1999 hadde fylkesmennene Knut Korsæth og Sigbjørn Johnsen et kraftig varsko over Aftenpostens førsteside om forgubbing i Innlandet. Ja, du har regnet rett. For 22 år siden! Men hvor er tiltakene?

Våren 2015 la Østlandsforskning fram en rapport som konkluderte at Valdres, utenom Gjøvikregionen, hadde lite og ingen samhandling med fylket for øvrig. Storflyplassen i milliardklassen (etter dagens verdi) ligger brakk ved Fagernes og forvitrer. Hovedårsak? Manglende infrastruktur. Melketransporten fra Valdres til Q-meieriet i Gausdal drar hver gang over Tonsåsen, ned til Dokka og over Torpaåsen. Sammenlignet med Bragerhaugs trasé, utgjør det 1100 – 1200 meter i høydeforskjell for hver tut/retur. Det er som å heise hele doningen unødvendig rett opp, mer enn én kilometer hver gang.

Kan vi være enige om at siden høsten 1999 har behovet for bedre samhandling øst-vest vært mer enn tydelig? I mellomtiden har nye politikere overtatt taburettene. Men hvor er handlingen? Initiativet? Nytenkningen? Er alle «stoveblinde»? Eller er det splittelser og misunnelse som hindrer enighet om felles gode mål? At beslutninger stadig lander på et slags «felles minste multiplum»?

Ser du at Innlandsområdet trenger sårt til frisk, pulserende samhandling mellom dalførene for å utløse kreativiteten og innsatsviljen hos ungdommen? Gode betingelser for nyskapning? Øst-vest vei!

Øst-vest vei gjennom Sør-Norge er en alvorlig mangel i landets hovedveinett.